Міжнародні фахівці про ШСР

Школа соціальної роботи НаУКМА  однією з перших  у Східній Європі отримала членство у Міжнародній Асоціації Шкіл соціальної роботи (IASSW). Дуже важливо, що ШСР НаУКМА  працює над журналом “Social Policy and Social Work in Transition”. Це значний внесок у розвиток та міжнародне визнання вашого вищого навчального закладу.  Я особисто працюю з Школою соціальної роботи НаУКМА з 1997 року, і наша співпраця завжди була успішною.

Дар’я Завіршек, професор, декан Факультету соціальної справедливості та включення (Університет м. Любляна, Словенія), президент Східноєвропейської субрегіональної Асоціації Шкіл соціальної роботи

23 вересня 2010 року


 

         Участь Києво-Могилянської Академії у проектах Темпус дуже високо оцінюється. НаУКМА – піонер у докторських студіях України. Результати, які ми вже отримуємо на докторському рівні, надзвичайно важливі не тільки для Темпусу, але і для всієї України.
Проект ACES допоможе НаУКМА покращити методологію викладання та прокласти новий шлях для нового покоління професіоналів. І викладачі, і студенти в Могилянці надзвичайно активні та вмотивовані, готові відповідати європейським стандартам.


Джулія Моро, координатор Програми Темпус в Україні, Білорусії, Молдові, Виконавче Агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури  (European Commission Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, UNIT P10 – TEMPUS & Bilateral Cooperation with Industrialised Countries)

про Темпус проект ШСР НаУКМА «Вдосконалення трьохрівневої системи освіти за спеціальністю «Соціальна робота» в шести європейських країнах».

23 вересня 2010 року


 

Школа соціальної роботи НаУКМА відіграє вкрай важливу роль у науковому житті сучасної України та Європи. Ця Школа, по суті, є першим закладом в Україні з соціальної роботи, тому вона фактично встановлює стандарти для подальшого навчання соціальних працівників. Соціальна робота виокремилась як самостійна дисципліна, що навчає саме професійних соціальних працівників, яких визнають у Європі, Канаді, Сполучених Штатах Америки, та більшості країн світу загалом.
         НаУКМА - це справді університет європейського рівня. Мені було приємно викладати студентам Школи соціальної роботи, які були надзвичайно активними, зацікавленими і ставили багато запитань. Ваші студенти вміють творчо мислити!

Джо Лукас, керівник проекту «Вдосконалення трирівневої системи освіти зі спеціальності «Соціальна робота» в шести європейських країнах» (ACES) за підтримки Європейської Комісії (Програма Темпус), ACES, Великобританія.
23 вересня 2010 року


 

  Загалом, навчальна програма Школи соціальної роботи НаУКМА - гарний баланс між обов’язковими та спеціалізованими дисциплінами, загачений вибірковими курсами, -  забезпечує високий рівень підготовки соціальних працівників, і створює ґрунтовну основу для подальшої професійної практичної діяльності студентів соціальної роботи. Таке поєднання є характерною особливістю європейської традиції освіти з соціальної роботи.

Професор Марк Доел, доктор філософії, Університет Шефілд Халем (Великобританія)

 23 вересня 2010 року