Випускники про ШСР

Які знання та навички, отримані під час навчання в ШСР, є для Вас актуальними сьогодні?

«Здатність вчитися новому, навички самоорганізації, знання із психології, менеджменту та юриспруденції, реальна практика соціальної роботи з різними людьми і в різних організаціях» (Леся Нечипоренко, випускниця магістерської програми 2010 року, власниця фермерського господарства «Каравай»)

«Знання психології, менеджменту, інших соціальних наук. Навички проведення презентацій, груповоі роботи, ведення тренінгів. Вміння працювати з великим обсягом інформації, аналізувати, робити висновки» (Марія Кирмач, випускниця магістерської програми 2010 року, проживає в Нідерландах)

«Основи проектного менеджменту, знання систем соціального захисту в Україні та закордоном, знання загальної, вікової та соціальної психології, навички психологічного консультування, знання та уміння застосовувати якісні методи дослідження (формування опитників, інтерв'ювання, транскрибування), технологія групової роботи і проведення тренінгів» (Наталя Дмитренко, випускниця магістерської програми 2011 року, координатор молодіжних проектів ГО «Педагогічний центр «Академія»)

«Протягом п'яти років після випуску з ШСР я працювала за фахом в благодійному фонді, кожен день згадувала і використовувала те, чому навчилась в Школі. Сьогодні найактуальнішими для мене є ті знання, які викладались на курсі «Базові навички спілкування» (Марія Приходько, випускниця бакалаврської програми 2007 року, продовжує навчання в Фінляндії)

«Знання щодо особливостей роботи з різними категоріями клієнтів, адвокації, роботи з нормативними документами, проектного менеджменту тощо» (Ольга Цвілій, випускниця магістерської програми 2002 року, старший фахівець департаменту політики та адвокації Всеукраїнського благодійного фонду "Коаліція ВІЛ-сервісних організацій")

«Вміння планувати й дивитись на проблему системно, здатність відчувати емпатію, вміння працювати з людьми та групами, знання з основ фандрейзинґу та теоретичні уявлення про соціальні структури. З особистого - вміння бути "на хвилі" соціального, що дає змогу аналізувати мистецтво та мас-культуру, роблячи потрібні в певній діяльності висновки»( Ольга Галат, випускниця магістерської програми 2010 року, модератор ігор Clonefish)

 

 

Що було для Вас найважливішим у навчанні в ШСР НаУКМА?

«Високий рівень викладання, відсутність корупції, самостійність студентів, "Могилянський дух", "сімейна" атмосфера» (Марія Кирмач, випускниця магістерської програми 2010 року, проживає в Нідерландах)

«Можливість отримати практичний досвід під час навчання (практика). Колектив студентів та професійні викладачі» (Ольга Войнаровська, випускниця магістерської програми, старший фахівець ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»)

«Формування загального світогляду, який відповідає цінностям соціальної роботи, велика різноманітність цікавих навчальних курсів, сутнісний підхід до освіти, практична спрямованість спеціальності та можливість проходити регулярну практику у різних організаціях, гнучкий графік навчання, можливість отримати додаткові спеціальності чи сертифікати, престиж НаУКМА і ШСР, можливості міжнародної співпраці, тепла неформальна атмосфера серед викладачів та студентів».( Наталя Дмитренко, випускниця магістерської програми 2011 року,координатор молодіжних проектів ГО Педагогічний центр "Академія")

«Практика, дружня група і хороший викладацький склад» (Марія Приходько, випускниця бакалаврської програми 2007 року, продовжує навчання в Фінляндії)

«Інтерактивний підхід у навчанні, практичні заняття, можливість вивчати міжнародний досвід у СР, прогресивні викладачі,  творчі завдання. Все було ідеально! Досі згадую студентські роки в магістерці з великою вдячністю! Дякую за чудову організацію навчального процесу!!!» (Орися Заріцька, випускниця магістерської програми 2006 року, спів засновниця Букінг та івент агенції "Ukrainian&International Artists")

«Колектив та викладачі, які давали простір для особистого руху, але разом із тим були (і є) ресурсом підтримки. Мабуть, відчуття особистісної свободи і взаємоповаги - найважливіше для мене» (Ольга Галат, випускниця магістерської програми 2010 року, модератор ігор Clonefish)

«Практичний досвід викладачів, їх відкритість до студентів, атмосфера та підхід до викладання, можливість самому складати навчальний план, практичні заняття» (Олена Банас, випускниця магістерської програми 2006 року, консультант з особистісного розвитку)

«Високий кваліфікаційний рівень викладачів, сучасний підхід до процесу навчання, партнерські відносини між викладачами та студентами, можливість поєднання теорії та практики (навчання та роботи)» (Аліна Бондаренко, випускниця магістерської програми 2008 року)