Парно-Кириєнко Леся Дмитрівна

Старша викладачка кафедри, кандидат політичних наук. 

essia.parno@gmail.com 

 

У школі соціальної роботи викладає курс “Філософія соціальної роботи”. 

 

 

 

У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію політолога, експерта із суспільно-політичних питань. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Інституційні чинники ефективності функціонування уряду за напівпрезидентської республіки (на прикладі Франції)”, за спеціальністю “Політичні інститути та процеси”, в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Працювала експертом з питань комунікацій та моніторингу проектів у Програмі розвитку ООН, ГО “Агентство моделювання ситуацій”, “Нюсфронт”, а також керівником проектів в Офісі Ради Європи в Україні. 

 

Сфера наукових інтересів: політична стабільність, політичні та соціальні комунікації, соціальна інженерія. 

Основні публікації: 
  1. Парно Л.Д. Електоральні механізми формування стабільної урядової більшості (на прикладі Франції )/ Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. - К., 2012. Випуск 59. Гол. ред. В.М. Вашкевич. –К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 59 (№4). – 846 с.  Фахове видання з філософських, політичних та історичних наук.
  2. Парно Л.Д. Основні підходи до визначення поняття «напівпрезидентська» форма державного правління/ Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 70 – 2013 , (№3, 908с) Гол. ред. В.М. Вашкевич. –К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 70 (№3). – 908 с.Фахове видання з філософських, політичних та історичних наук.
  3. Парно Л.Д. Практичні наслідки імплементації напівпрезидентської форми правління/ Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 71. Гол. ред. В.М. Вашкевич. –К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 71 (№4). – 968 с.Фахове видання з філософських, політичних та історичних наук.
  4. Парно Л.Д. Нпівпрезидентська система в Україні: етапи становлення та політичні наслідки/Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. –К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 78 (№11) – 438 с.
  5. Парно Л.Д. Эффективность правительства как проблема современной политики / Всероссийский журнал научных публикаций – Москва, 2014 – Выпуск №1 (21). – 52 с.
  6. Парно Л.Д. Виборча система як чинник політичної стабільності Франції / ІІ Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) (Українське відділення Міжнародної асоціації студентів політичної науки) 15-16 березня 2012р.: упорядники: В.Ю.Калінін, Д.О.Рой. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2012.
  7. Парно Л.Д. Роль інституційних чинників у забезпеченні ефективності уряду / Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2012", 18-19 квіт.2012р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. - Ч.9.
  8. Парно Л.Д. «Напівпрезидентська форма державного правління»: концепція Роберта Елджі/ Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013», 16-17 квіт. 2013р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч.9. – 403 с. ст..195 – 197.
  9. Парно Л.Д. Напівпрезидентська форма державного правління: переваги та недоліки/ ІІІ Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) (Українське відділення Міжнародної асоціації студентів політичної науки) 27-28 квітня 2013р.: упорядники: В.Ю.Калінін, Д.О.Рой. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2013. 
  10. Парно Л.Д. Форма державного правління в Україна: особливості становлення /IV Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) (Українське відділення Міжнародної асоціації студентів політичної науки) 20-21 березня 2014р.:упорядники: В.Ю.Калінін, Д.О.Рой. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2014.