ВІТАЄМО ВАС НА СТОРІНЦІ ШКОЛИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІМ.В.ПОЛТАВЦЯ НАУКМА!

Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця  - перша в Україні професійна школа у сфері соціальної роботи, створена 1994 р.З 1995 року у Школі соціальної роботи діє магістерська програма з підготовки соціальних працівників, бакалаврська програма відкрилася в 1997 році. Навчання тут дає можливість отримати теоретичні знання зі спеціальності,  а також відпрацювати свої навички на практиці.

Школа є членом Міжнародної Асоціації Шкіл соціальної роботи (IASSW) та Східноєвропейської Міжрегіональної Асоціації Шкіл соціальної роботи (EASASSW).

 Основні завдання  Школи:

 • підготовка фахівців для державних і недержавних організацій соціальної сфери, навчальних і дослідницьких закладів;
 • участь в розробці та створенні структур для розвитку професійних стандартів соціальної роботи відповідно до затверджених Міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи;
 • популяризація і сприяння  впровадженню сучасних підходів до надання соціальних послуг, підтримку інноваційних проектів та впровадження європейських стандартів моделей соціальної роботи, співпраця з вітчизняними та закордонними освітніми, науковими і професійними організаціями;
 • проведення науково-практичних досліджень в сфері соціальної роботи, впровадження сучасних теоретичних і методологічних підходів до вивчення актуальних проблем соціальної сфери та становлення професії соціального працівника.

 

За час існування Школи викладачами видано понад 35 підручників та посібників у сфері освіти, досліджень, практики соціальної роботи і соціальної політики.

Школа була одним із засновників та продовжує діяльність із видання першого у пост-радянських країнах наукового англомовного рецензованого (peer-review) журналу прикладних соціальних наук «Соціальна політика і соціальна робота у перехідний період» (Social Work and Social Policy in Transition).

 

ЩО ПРОПОНУЄ ШКОЛА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ?

 Програми освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» зі спеціальності «Соціальна робота», побудовані на ідеї активного та партнерського навчання. Освітня та наукова діяльність ШСР ґрунтується на основних засадах Болонського процесу.

 • Можливість продовження навчання на першій в Україні докторській програмі «Соціальна робота і соціальна політика» (відкрито 2010 року в Докторській Школі НаУКМА за підтримки проекту Темпус «Вдосконалення трьохрівневої системи освіти за спеціальністю «Соціальна робота» в шести європейських країнах»).
 • Можливість продовжити навчання на різних програмах за кордоном.
 • Програми підвищення кваліфікації, тематичні тренінги дляпрактиків, дослідників, викладачів, експертів соціальних проектів, супервізорів, фахівців з медіації.
 • Власну теоретичну навчально-методичну базу: видаються монографії, посібники, підручники, зокрема, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навальних закладів.
 • Участь у національних та міжнародних проектах, спрямованих на вирішення проблем соціальної сфери; участь у наукових дослідженнях
 • Участь у формуванні соціальної політики, розвитку освіти, досліджень, практики у сфері соціальної роботи: викладачі Школи є членами наглядових і громадських рад міністерств і міжнародних проектів, редакційних колективів наукових видань, беруть участь у розробці та експертизі соціального законодавства, надають консультаційні послуги іншим організаціям.

 

ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ВИПУСКНИКИ ШКОЛИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІМ.В.ПОЛТАВЦЯ?

 Випускники школи працюють у наступних організаціях:

 Державні установи та заклади:

 • Установи Міністерства соціальної політики України
 • Установи Міністерства освіти і науки України
 • Установи Міністерства охорони здоров’я України
 • Установи Міністерства внутрішніх справ України.

 Науково-дослідні інститути та центри

Міжнародні організації:

 • Міжнародна організація праці
 • Міжнародна організація з міграції (МОМ)
 • Міжнародний фонд «Відродження»
 • Міжнародний жіночий правозахисний центр “ЛаСтрада Україна”
 • Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні
 • Єврейський благодійний фонд “Турбота-Хесед Авот”
 • Міжнародна організація «СНІД Фонд Схід-Захід»
 • Міжнародна громадська організація «Школа рівних  можливостей»
 • Міжнародна громадська організація AMNESTY INTERNATIONAL
 • Представництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні та ін.

 

Благодійні фонди:

 • БФ СКМ «Розвиток України»
 • БФ «Карітас-Київ»
 • БФ «Рокада»
 • БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї»
 • БФ «Вертикаль»
 • Український фонд благодійників та ін.

 

Громадські організації:

 • Благодійне товариство допомоги інвалідам “Джерела”
 • Громадська асоціація підтримки осіб з аутизмом "СОНЯЧНЕ КОЛО"
 • ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»
 • ВБО «Конвіктус Україна»
 • ВБО “Час життя плюс”
 • Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу
 • ГО «Центр психосоціальної реабілітації хімічно залежної молоді «Крок»
 • БО “Український Центр Порозуміння”
 • БО “Соціальна служба “Віфанія”
 • БО «Фонд Асперн»
 • ГО «Фундація прав людини»
 • Ресурсний центр розвитку громадських організацій “Гурт”
 • Медико-реабілітаційний центр жертв воєн та тоталітарних режимів
 • Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги та ін.

Міжнародні проекти соціального спрямування, підтримані ЄС, урядами США, Королівства Нідерландів, Німеччини, Великобританії, Швейцарії, Швеції та інших країн.