Дума Лілія Петрівна

Старший викладач кафедри, магістр соціальної роботи.

 lduma@i.ua

 

В Школі соціальної роботи викладає курси: «Вступ до соціальної роботи», «Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування», «Практикум навчальний», також керує навчальною практикою студентів 3-го року навчання бакалаврської програми та кваліфікаційними роботами студентів-бакалаврів.

 

 

Закінчила у 2008 році навчання у Національному університеті «Києво – Могилянська Академія» (магістерська програма за спеціальністю «Соціальна робота» Школи соціальної роботи Факультету соціальних наук і соціальних технологій) та  здобула кваліфікацію «магістр соціальної роботи».

 

Залучений консультант, супервізор, тренер організацій, що надають послуги особам і сім’ям у складних життєвих обставинах, з питань використання поведінкових втручань у роботі з ЛЖВ та СІН, подолання щодо них стигми і формування толерантного ставлення, розробки навчальних програм та методичних матеріалів для фахівців, попередження професійного вигорання фахівців, застосування кейс-менеджменту у роботі з клієнтами, фасилітованого самооцінювання організаціями власного організаційного потенціалу та технічних спроможностей,  стандартизації соціальних послуг.

Сфера наукових інтересів: соціальна робота з дітьми й сім’ями у складних життєвих обставинах; реформування інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; супервізія у соціальній роботі; застосування когнітивно-біхевіористського підходу у роботі з людьми, які мають наркотичну залежність / живуть з ВІЛ.

 

Основні публікації: 
 1. Школа успішного спілкування. Попередження конфліктів, поведінка в конфліктних ситуаціях. - Вчимося жити самостійно: Навч. – метод. посібник для роботи з учнями випускних класів інтернатних закладів / Ж.В. Петрочко, О.В. Безпалько, О.М. Денисюк та ін.- К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002. С. 46-97.
 2. Соціальна робота з дітьми, які залишилися без батьківського піклування. - Соціальна робота: В 3 ч. Ч.3: Робота з конкретними групами клієнтів / А.М.Бойко, Н.Б.Бондаренко, О.С.Брижовата та ін.; За ред. Т.В.Семигіної та І.М.Григи. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. С. 28-52.
 3. Індивідуальна робота з клієнтом. Ведення професійних записів. - Соціальні послуги на рівні громади для осіб з інтелектуальною недостатністю / За ред. акад. Синьова В.М. – К., 2004. С. 203-217, 235-240.
 4. Тренінг для випускників шкіл-інтернатів // Соціальна політика і соціальна робота. - К., 2002.- № 3,4. С. 66-79.
 5. Модель роботи з неповними сім’ями. - Інноваційні моделі соціальних послуг. Проекти Українського фонду соціальних інвестицій. Том 1 / За редакцією Н.М. Шкуратової. – К., 2006. С. 40 – 86.
 6. Модель ранньої реабілітації дітей з опорно-руховими порушеннями внаслідок ураження центральної нервової системи. - Інноваційні моделі соціальних послуг. Проекти Українського фонду соціальних інвестицій. Том 2 / За редакцією Н.М. Шкуратової. – К., 2007. С 45 – 68.
 7. Модель соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного проживання у громаді. - Інноваційні моделі соціальних послуг. Проекти Українського фонду соціальних інвестицій. Том 2 / За редакцією Н.М. Шкуратової. – К., 2007. С 109 – 133.
 8. Модель підтримки сімей, які виховують дитину з порушеннями розвитку. -  Інноваційні моделі соціальних послуг. Проекти Українського фонду соціальних інвестицій. Том 3 / За редакцією Н.М. Шкуратової. – К., 2007. С 182 – 230.
 9. Семінар для представників місцевих органів державної влади «Оцінювання потреб вразливих груп населення у соціальних послугах на місцевому рівні». – Оцінювання потреб клієнтів соціальних служб: методичні рекомендації для закладів та установ, що працюють із вразливими групами населення / [Авт. кол.: Бондаренко Н.Б., Буднік О.В., Дума Л.П. та ін. / За ред. Сідєльнік Л.Л.]. – К.:  ТОВ «ЛДЛ», 2007. С 165 – 191.
 10. Модель ранньої реабілітації дітей з опорно-руховими порушеннями внаслідок ураження центральної нервової системи. – Раннє втручання. Моделі соціальних послуг та документація / [Авт. кол.: Д.Р. Ахмеджанова, В.С. Довбня, Л.П. Дума та ін./ Упорядник Сідєльнік Л.Л.]. – К.:  ТОВ «ЛДЛ», 2007. С 32-75.
 11. Розвиток життєвих навичок. Навчально - методичний посібник для роботи зі старшокласниками і випускниками інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Л. Дума, Р. Краплич, К. Сіллевіс та ін.;  за заг. ред. І. Звєрєвої; керів. групи авт. – упоряд. Л. Дума / МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я». – К.: ФОП Шарко, 2011. – 160 с.
 12. Робочий зошит для учасників тренінгових занять з розвитку життєвих навичок / Авт. -упоряд. Л.Дума / МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я». – К.: ТОВ «Телесик», 2011. – 40 с.