Дума Лілія Петрівна

Старша викладачка кафедри, магістр соціальної роботи

 lduma@ukma.edu.ua

 

В Школі соціальної роботи викладає курси: «Вступ до соціальної роботи», «Практика навчальна-2», «Навчально-дослідницький практикум».

Закінчила у 2008 році навчання у Національному університеті «Києво – Могилянська Академія» (магістерська програма за спеціальністю «Соціальна робота» Школи соціальної роботи Факультету соціальних наук і соціальних технологій) та  здобула кваліфікацію «магістр соціальної роботи».

 Досвід роботи:

 • Викладання соціальної роботи, проведення тренінгів
 • Модерація, фасилітація групових заходів
 • Надання супервізії працівникам соціальних служб
 • Оцінювання проектних заявок з надання соціальних послуг клієнтам
 • Розробка моделей надання соціальних послуг у громаді соціально вразливим сім’ям та дітям
 • Дослідження соціальних навичок вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 • Аналіз й розробка пропозицій до нормативно-правових документів з надання соціальних послуг
 • Розробка навчальних програм, методичних матеріалів
 • Проведенні у ВІЛ-сервісних організаціях інтегрованої оцінки технічного та організаційного потенціалу (ITOCA)

 Участь у програмах/проєктах міжнародної співпраці, міжнародного обміну

Консультант, тренер в таких проєктах і програмах: ТАСІС (проєкт «Впровадження трьохрівневої системи освіти з соціальної роботи»); ПРООН в Україні (проєкт «Підтримка реформи соціальних послуг», проєкт «Підтримка реформи соціального сектору в Україні», проєкт «Швидке реагування на соціальні та економічні потреби внутрішньо переміщених осіб в Україні»); GIZ (проєкт «Подолання стигми і дискримінації, формування толерантності до людей з ВІЛ», проєкт «Improvement of the system of social services in Zhovtovodsk territorial community»); МГО Центр «Джойнт» (проєкт «Збереження пам'яті»); USAID (Проєкт «RESPOND» - програма «7 кроків», програма «Покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників груп найвищого ризику в Україні», програма «Проведення фасилітованого самооцінювання організаціями власного організаційного потенціалу та технічних спроможностей у сфері ВІЛ», проєкт  «Підтримка реформи охорони здоров’я»); Світовий банк (проєкт «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»); МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (проєкт «Кібербезпека для підлітків»).

Сфера наукових інтересів:

 • Соціальна робота з дітьми й сім’ями у складних життєвих обставинах
 • Реформування інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 • Професійна підтримка соціальних працівників (підвищення кваліфікації, супервізія персоналу)
 • Застосування когнітивно-біхевіористського підходу у роботі з людьми, які мають наркотичну залежність / живуть з ВІЛ
 • Кейс-менеджмент з різними групами клієнтів, зокрема внутрішньо переміщеними особами

 

 

Основні публікації: 
 1. Публікації (вибіркові):

  1. Розвиток життєвих навичок. Навчально-методичний посібник для роботи зі старшокласниками і випускниками інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Л. Дума, Р. Краплич, К. Сіллевіс та ін.;  за заг. ред. І. Звєрєвої; керів. групи авт. – упоряд. Л. Дума / МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я». – К., 2011. – 160 с.
  2. 20. Робочий зошит для учасників тренінгових занять з розвитку життєвих навичок / Авт. -упоряд. Л.Дума / МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я». – К., 2011. – 40 с.
  3. Сім кроків. Когнітивно-поведінкове втручання для зниження інфікування ВІЛ, ІПСШ та вірусними гепатитами серед споживачів ін’єкційних наркотиків з використанням індивідуального консультування та кейс-менеджменту. Посібник із впровадження/ За ред. А. Бойко, Н. Дмитришиної, Л. Думи. -К., 2016. - 214 с.
  4. «Зростаємо і вчимося разом. Навчальний посібник для проведення інтерактивних занять з дітьми та молоддю» / [Автори — упорядники: Волгіна О. М., Дума Л. П., Лукавецька З.О.]. – Львів, 2019. – 188 с.
  5. Реформування системи інституційного догляду і виховання дітей (Посібник) / Авт. кол. БО «Надія і житло для дітей», 2020. – 566 с.