Кабаченко Надія Василівна

Доцентка кафедри, кандидатка філософських наук, доцентка. Керівниця магістерської програми із соціальної роботи.  В період з 2007 по 2015 професорка, завідувачка кафедри Школа соціальної роботи.

 

 kabachenko@ukma.edu.ua

 

В Школі соціальної роботи викладає курси: «Якісні методи досліджень в соціальній роботі», «Моніторинг та оцінювання соціальних програм та соціальних проектів», «Професійні концепції в соціальній роботі». Автор перших в Україні курсів «Соціальна робота з бездомними» та «Соціологія девіантної поведінки».

Досвід роботи

Закінчила у 1980 році Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «філософія». У 1990 році захистила кандидатську дисертацію. В 1997 закінчила однорічний модульний  курс «Освіта в соціальній роботі» в Національному університеті “Києво-Могилянська Академія”. В 1999-2000 рр. навчалася на модульному курсі “Технології соціальних досліджень” (НаУКМА). 2001 р. отримала сертифікат про закінчення курсу “Використання соціальних наук для прийняття політичних рішень: уроки європейського досвіду” в дослідницькій організації “RAND Europe». В 2002 р. закінчила трьох річний модульний курс, “Супервізія та консультування соціальних проектів” (НаУКМА та “Hamlet Trust” UK). В 2003- 2007 навчалася в докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України, кафедра соціальної і гуманітарної політики. ”Стипендіат міжнародної програми обміну «Fulbright Scholar Program» (University of Wilmington, NC, USA, 2003-2004 рр.).

Член Ради директорів Східно-Європейської суб-регіональної асоціації Шкіл соціальної роботи; ГО «Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери «СОЦІУМ-ХХІ», ГО «Фулбрайтівське коло».

Консультант та місцевий експерт в міжнародних проектах (UNDP, USAID, TEMPUS/TACIS, USIF, British Council, Всесвітнього банку, Фонду народонаселення та Міністерства соціальної політики України) з питань формування соціальної політики, розвитку соціальних послуг на рівні громади для різних груп клієнтів, навчання фахівців сфери соціального захисту та соціальних працівників, а також дослідник та фахівець з оцінювання соціальних програм та соціальних проектів.

 

Сфера наукових інтересів:

 • Соціальна робота та соціальна політика
 • Інноваційні практики в соціальній роботі
 • Теорія та практика моніторингу та оцінювання соціальних програм та соціальних проектів  
 • Освіта та навчання в соціальній роботі
 • Геронтологічна соціальна робота/соціальна робота з людьми старшого віку
 • Соціальна політика та соціальна робота з бездомними
 • Професійна підтримка соціальних працівників (супервізія персоналу)
 • Теорія та практика досліджень в соціальній роботі
Основні публікації: 

Публікації (вибіркові):

  1. Бойко О.М.,  Кабаченко Н.В Соціальна робота у сфері психічного здоров’я в україні: сучасні виклики. Науковий вісник ужгородського університету. серія: «педагогіка. соціальна робота». 2020. випуск 2 (47). –С. 23-27
  2. Кабаченко Н.В., Бойко О.М. Наративний метод у професійній підготовці соціальних працівників//«Соціальна робота та соціальна освіта», вип. 2 (5), 2020 . http://srso.udpu.edu.ua/issue/view/13390
  3. Кабаченко Н. В., Смик І.О. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ В УКРАЇНІ// Наукові записки. Т.137, Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота К.: ВД «Києво-Могилянська Академія». -  2016.
  4. Boiko, O. & Kabachenko, N. (2016). Social Work Formation in Ukraine. Renastere: International Journal for Transformative Social Policies and Practice. 1 (June). – Chisinau: Project Case Mare, 2016. – P. 35-40. 
  5.             Semigina, T., Kabachenko, N., & Boyko, O. (2016). Piloting Social Work Doctoral Programme: Ukraine’s Vignette. European Journal of Social Work. – DOI:10.1080/13691457.2016.1202203.
  6.  Kabachenko Т.М.(2015) Academization of social work profession in Ukraine: reflections on experience /  O. M. Boiko, N. V. Kabachenko, T. V. Semigina // Наукові записки НаУКМА: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – Том 175. – P. 65-70.
  7.             Драговенко Я. П. Проблеми створення сім’ї дорослими людьми з інтелектуальною недостатністю / Я. П. Драговенко, Н. В. Кабаченко // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - 2014. - Т. 162. - С. 74-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMApp_2014_162_15.
  8.             Кабаченко Н.В. Освітня політика в Україні: випадок соціальної роботи /Будуємо нову Україну. Збірник конференції 26-27 листопада 2014, Київ ВД «Києво-Могилянська академія» С.179-186
  9.             Кабаченко Н. В. Організація надання соціальних послуг людям похилого віку у соціальних службах: міжнародний досвід. Кабаченко Н. В. // Наукові записки. Т.137, Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота К.: ВД «Києво-Могилянська Академія». -  2012.
  10.             Developing the Protection System from Homeless People in Ukraine // Scientific Notes of Kyiv-Mohyla Academy, Pedagogical, Psychological Sciences and Social Work. -2012. № 136, P. 63-67.
  11.             Кабаченко Н.В. Докторська програма (PhD) зі спеціальності «Соціальна робота і соціальна політика» / Н. В. Кабаченко, О. М. Савчук, О. М. Бойко. – К.: Макрос, 2011. – 60 с.
  12. Кабаченко Н.В. Політика щодо бездомних: теорія та практика; монографія/ Надія Кабаченко . – К. : НаУКМА, 2014. -254 с.