Гусак Наталія Євгеніївна

 завідувачка кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент

 

gusakny@ukma.edu.ua 

 

 

В Школі соціальної роботи викладає курси: «Вступ до методології соціального дослідження», «Методологія досліджень в соціальній роботі», «Соціологія девіантної поведінки», «Протидія торгівлі людьми», «Історія соціальної роботи».

 

Закінчила у 2007 році Національний університет «Києво-Могилянська академія» (магістерську і бакалаврську програму) і здобула кваліфікацію магістра соціальної роботи, захистивши магістерську тезу «Система протидії торгівлі дітьми в Україні». В 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Інституціоналізація соціальної реабілітації в українському суспільстві» в Інституті соціології НАН України (де закінчила аспірантуру) за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

 

Член Науково-методичної комісії 12 з охорони здоров’я і соціального забезпечення сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України - 232 «Соціальне забезпечення»; Міжвідомчої Робочої Групи з впровадження Керівництва Міжвідомчого Постійного Комітету ООН в Україні; ГО «Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери «СОЦІУМ-ХХІ».

 

Координатор, експерт, консультант та тренер міжнародних організацій, програм та проектів (WorldBank, IOM, UNDP, USAID), а також організацій громадянського суспільства з питань проведення дослідження в соціальній роботі, розробки нормативних та аналітичних документів для Міністерства соціальної політики України, розвитку професійних (освітніх, тренінгових) програм для соціальних працівників, розвитку соціальних послуг, оцінки організаційного потенціалу.

 

Сфери наукових інтересів: розвиток досліджень в соціальній роботі, військова соціальна робота, психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій, освітня підготовка соціальних працівників, протидія торгівлі людьми, розвиток соціальних послуг в умовах децентралізації, кейс-менеджмент, процеси деінституціоналізації.