Романова Наталія Федорівна

Доцентка кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

 natalia.romanova@ukma.edu.ua

 

 

В Школі соціальної роботи викладає курси «Теорія соціальної роботи», «Волонтерська діяльність», «Основи соціальної реклами», «Соціальна робота на сучасному етапі», «Практика науково-дослідницька», «Практика навчальна», «Соціальна робота у сфері паліативної допомоги», а також керує науковими роботами студентів.

 З 1999 р. працювала заступницею директора та начальницею інформаційно-методичного відділу Жовтневої соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді у м. Києві. З 2002 р. очолила програму «Міський центр студентських соціальних служб» при Київському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація і управління діяльністю студентських соціальних служб у вищих навчальних закладах України» за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки» в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України. Протягом 2006-2012 рр. працювала керівницею Центру здорового способу життя Державного інституту сімейної та молодіжної політики Міністерства сім’ї, молоді та спорту

 Членкиня науково-методичної комісії з позашкільної освіти та експертної Комісії з проблем виховання учнівської та студентської молоді Міністерства освіти та науки України (2009-2016)

Членкиня Вченої Ради Державного інституту сімейної та молодіжної політики Міністерства молоді та спорту (2006-2013)

 Досвід викладацької роботи – більше 15 років.

 

Національна експертка (2012) у рамках проекту «Партнерство для ефективної профілактики ВІЛ, лікування та догляду для уразливих груп в Центральній Азії та Східній Європі» Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC).

 Експертка (2015-2018) в проекті Французької міжнародної експертизи ініціатива 5% (Expertise France 5% Initiative): «Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних ґендерно-чутливих інтервенцій зі Зменшення Шкоди в Україні», який впроваджувався МБФ «Альянс громадського здоров’я»

 Експертка з розробки нормативно-законодавчих актів щодо створення спеціалізованих соціальних служб, волонтерських та профілактичних програм; з оцінювання соціальних програм та соціальних проектів.

Тренерка (2010-2012) Центру освітніх інноваційних технологій для професорсько-викладацького складу Харківського національного економічного університету, навчальний курс «Особливості тренінгової діяльності у роботі викладача вищого навчального закладу».

 Тренерка з тематики волонтерства, здорового способу життя, організації та управління студентськими соціальними службами, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, соціальної роботи з різними групами отримувачів соціальних послуг, тощо.

 

Сфера наукових інтересів:

  • Соціальна робота з різними групами клієнтів, соціальна робота у громаді
  • Формування здорового способу життя
  • Волонтерство
  • Розвиток студентських соціальних служб
  • Соціальна робота у сфері паліативної допомоги
  • Догляд за людьми похилого віку, які живуть з деменцією
  • Освітня підготовка соціальних працівників
  • Групові форми роботи

google scholar профіль: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9TqqjNQAAAAJ&hl=uk

ORCID ID: 0000-0001-5771-7211

Основні публікації: 

Публікації (вибіркові):

1. Романова Н.Ф. Методичні рекомендації щодо створення та розвитку студентських  соціальних служб. – К.: ДСССДМ, 2005. – 116 с.

2. Волонтери в соціальній роботі / Упоряд.: [О. Главник, Н. Романова, Т. Дружченко] – К.: 2006. – 128 с. – (серія «Бібліотечка соціального працівника»)

3. Формування здорового способу життя як сучасна стратегія протидії соціально небезпечним хворобам серед дітей та молоді: монографія / Н.Ф. Романова // Протидія соціально небезпечним хворобам: вивчення українського досвіду / за ред. Т.В. Семигіної. – К.: Пульсари, 2010. Доступно: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/961/3.pdf?sequence=1

4. Карпенко О. Г., Романова Н. Ф. Теорія та практика соціальної роботи: навчальний посібник: Київ, Вид-во «Слово», 2015. –  408 с.

5. Особливості надання медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення з використанням ґендерно-чутливого підходу: навч. посіб. / за заг. ред. Ярошенко А.О. – К.: МБФ «Альянс громадського здоров’я», 2017 – 112 с. доступно: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/19643/Yaroshenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6. Соціальне партнерство: навчально-методичний посібник / Н. Ф. Романова, І. П. Мельник. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017.– 238 с. Доступно: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12767/Sotsialne_partnerstvo_navchalno-metodychnyi_posibnyk.pdf?sequence=1

7. Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищеного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ. Методичні рекомендації для лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», соціальних працівників – Київ, 2017.– 40 с. Доступно: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12783/Optymizatsiia_mizhsektoralnoi_spivpratsi_simeinykh_likariv_ta_sotsialnykh_pratsivnykiv.pdf?sequence=1

8. Формування ринку соціальних послуг на сучасному етапі в Україні / Н. Ф. Романова // Innovative processes in education: Collective monograph. − AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland, 2017. – Р. 183-198 Доступно: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14401/Romanova,%20%202017,%20Poland.pdf?sequence=1

9. Тренінгове навчання у закладі вищої освіти [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / М. В. Афанасьєв, Г. А. Полякова, Н. Ф. Романова [та ін.] ; за заг. ред. М.В. Афанасьєва; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (2,12 МБ). - Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 322 с.: іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 280-290. Доступно: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21071

10. Романова Н. Ф., Тимошенко Н. Є. Спілкування з людьми похилого віку: методичні матеріали до тренінгу / Романова Н. Ф., Тимошенко Н. Є.; заг. ред. Н. Є. Тимошенко. — К. : Вид-во, 2018. – 152 с. Доступно: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15874/Romanova_Spilkuvannia_z_liudmy_pokhyloho.pdf?sequence=3&isAllowed=y

11. Догляд за людьми похилого віку, які живуть з деменцією: навчально-методичний посібник / Романова Н., Тимошенко Н., Орепер М., Патинок О.; заг. ред. Тимошенко Н. – К.: Вид-во РПА «51 Паралель», 2020. – 350 с.

12. Романова Н.Ф. «Соціальна служба в НаУКМА як інноваційний напрям розвитку студентської спільноти (2021) URI: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22608