Савчук Олена Миколаївна

Доцентка кафедри, кандидат психологічних наук, доцентка 

olena.savchuk@ukma.edu.ua

 

В Школі соціальної роботи викладає курси: «Управління персоналом соціальних служб», «Викладання соціальної роботи та соціальної політики», «Технології проведення тренінгів», «Соціальна робота з жінками, які зазнали домашнього насильства», «Дослідницький практикум».

 

Закінчила у 1997 році Тернопільський державний педагогічний університет та здобула кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «практична психологія». У 1999 році захистила магістерську роботу на тему «Вплив тренінгу асертивності на стан співзалежних жінок, які зазнали насильства в сім’ї» за спеціальністю «соціальна робота» у Національному університеті «Києво-Могилянська Академія». Захистила в 2005 році кандидатську дисертацію на тему «Соціально-психологічна корекція стану співзалежних жінок, які зазнали насильства в сім’ї») за спеціальністю «соціальна психологія; психологія соціальної роботи» в Інституті соціальної та політичної психології Академії педагогічних наук України. Стипендіат міжнародної програми обміну «Fulbright Scholar Program» (University of Michigan, MI, USA, 2013-2014).

Член міжнародної тренінгової компанії з соціальної дії (Social Action Company, London, UK); технічних комітетів ВО «Мережа ЛЖВ»; громадської організації «Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери «СОЦІУМ-ХХІ».

Консультант міжнародних програм та проектів (UNDP, USAID, TEMPUS/TACIS, USIF, Global Fund, British Council) з питань розвитку професійних (освітніх, тренінгових) програм для фахівців соціальної роботи, та здійснення управління персоналом соціальних служб.Експерт міжнародних програм (IOM, OSCE, Winrock International) з гендерних питань та проблеми насильства в сім’ї. Супервізор соціальних програм та соціальних проектів. Тренер з гендерної тематики, профілактики професійного вигорання, протидії торгівлі та насильства в сім’ї, тощо. Фасилітатор з оцінки організаційного потенціалу.

Голова Галузевої експертної ради з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за галуззю знань 23 соціальна робота (2019-2021)

 

Сфера наукових інтересів:

  • Насильство (гендерне, в сім’ї, між партнерами, щодо дітей чи людей похилого віку, форми насильства, системи допомоги постраждалим та робота з кривдникам, профілактичні програми, тощо)
  • Освітня підготовка соціальних працівників
  • Професійна підтримка соціальних працівників (супервізія персоналу, інтервізія, коучінг)
  • Групові форми роботи з клієнтами
  • Консультативні практики
  • Кейс-менеджмент з різними цільовими групами

 

Основні публікації: 
  • Наявні наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection
  • Наявна колективна монографія іноземною мовою
  • Авторка більше 40 наукових публікацій